для старих юзерів
запам’ятати
[uk] ru
Для полноценной работы сайта включите в вашем браузере поддержку JavaScript. В противном случае многие функции сайта будут недоступны.

До питань теорії і практики децентралізації влади

До питань теорії і практики децентралізації влади
В останні дні дуже поширені повідомлення про великі успіхи в децентралізації державного управління та формування доходів державного і місцевих бюджетів.
Чи дійсно вона спостерігається? І що таке децентралізація?
 
Децентралізація – процес перерозподілу або диспергування функцій, повноважень, фінансів, людей або речей від центрального управління органам нижчого рівня. Децентралізація влади включає як політичну так і адміністративну сторони. Децентралізація може бути територіальною – переміщення влади від центрального уряду, міста на інші території, і може бути функціональною – шляхом передання повноважень на прийняття рішень з головного органу будь-якої галузі уряду до чиновників нижчих рівнів. Цей процес було названо «новим державним управлінням», який був описаний як децентралізація, предметне управління, конкуренція урядової і місцевої координації.
 
Іншим розумінням децентралізації – є тлумачення самостійності органів місцевого самоврядування. Відповідно до Європейської Хартії Місцевого Самоврядування від 15.10.1985 р., зміст місцевого самоврядування полягає у гарантованому державою праві та реальній здатності самих територіальних спільнот громадян (територіальних колективів) та сформованих ними органів самостійно та під свою відповідальність вирішувати окрему частину публічних справ, діючи в межах конституції та законів відповідної держави. Органи місцевого самоврядування визнано однією з головних підвалин будь-якого демократичного режиму.
- Дата підписання від імені України – 06.11.1996 р.
- Дата ратифікації – 15.07.1997 р.
- Дата набрання чинності для України – 01.01.1998 р.

 
За тлумаченням Великого тлумачного словника сучасної української мови – це система управління, за якої частина функцій центральної влади переходить до місцевих органів самоуправління; скасування або послаблення централізації.
 
В Україні вперше децентралізація згадується в Конституції Української Народної Республіки від 29 квітня 1918 року, у якій зазначалося, що:
«не порушуючи єдиної своєї влади, УНР надає своїм землям, волостям і   громадам права широкого самоврядування, дотримуючись принципу децентралізації».
 
Дуже високий ступінь децентралізації спостерігається у Швеції, при чому уряд не втручається у справи місцевої влади. Такий же дуже високий ступінь децентралізації характерний для Данії. Взагалі, переважно у розвинутих країнах з місцевих бюджетів фінансується біля 65% усіх бюджетних видатків, при цьому з бюджетів місцевого самоврядування – 53%, а з регіональних – лише 12%.
 
В Україні певний процес розділення сфер впливу був проведений у розподілі власності і завдань та функцій у напрямі створення комунальної власності і відокремлення її від державної. Це законодавчо закріплено в Конституції України та в окремих Законах України, як, наприклад, ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні».
 
Серед напрямів децентралізації особливе місце займає БЮДЖЕТНА децентралізація. Бюджетна децентралізація – перенесення надходження доходів та/або здійснення витрат грошових коштів на більш низький рівень уряду при збереженні фінансової відповідальності. Зазвичай, цей процес називається бюджетний федералізм, але це поняття може стосуватись унітарних, федеративних так і конфедеративних урядів. Бюджетний федералізм також характеризується «вертикальним дисбалансом», де центральний уряд виділяє або занадто багато або занадто мало коштів для фінансування нижчих урядів. Це також може бути способом збільшення контролю центрального уряду за більш низькими рівнями, якщо вони не пов'язані між собою іншими видами відповідальності за повноваження.
 
Бюджетна децентралізація може бути досягнута шляхом врегулювання системи справляння і розподілу податків і зборів між бюджетами. Щоб приєднатися до Європейського Союзу Україна повинна провести велику кількість різноманітних реформ, включаючи і фінансову децентралізацію, оскільки без фінансового забезпечення неможливо досягти значних і вагомих результатів в інших сферах реформування. За результатами досліджень, нині діючий бюджетний механізм в Україні, при якому місцеві ради вищого рівня встановлюють нормативи відрахувань від регулюючих податків і зборів та суми дотацій, призводить до погіршення функціонування місцевих бюджетів нижчого рівня. Це, у свою чергу, не дає змоги профінансувати всі необхідні видатки, що спричиняє погіршення стану соціально-економічного розвитку. В Україні спостерігається певна неоднорідність регіонального економічного розвитку, що негативно впливає на загальні темпи економічного розвитку країни.
 
Так чи інакше, механізм децентралізації влади або утвердження САМОСТІЙНОСТІ місцевих органів влади визначається механізмом формування доходів місцевих бюджетів на місцях. Фактично самостійними вони будуть лише за умов, що здатні формувати доходи за рахунок ВЛАСНИХ та ЗАКРІПЛЕНИХ джерел доходів. Тобто,місцеві органи влади повинні мати достатні джерела доходів бюджетів для забезпечення виконання своїх функцій. В різні роки частка доходів місцевих бюджетів коливається від 30 до 18 % у зведених бюджетах держави. Звичайно, завдання полягає, щоб цю частку довести до 40 %. Проте в останні роки спостерігається при деклараціях децентралізації – фактична централізація влади і коштів. Тобто приведення місцевих органів влади у залежність від центральної влади.
 
Про це свідчать показники виконання зведеного бюджету і частка в ньому місцевих бюджетів.
                                                2011 2012 2013   2014   2015   2016
Доходи зведеного бюджету 100           100 100           100 100               100
- державний бюджет                 78,3         77,4        76,2           77,8 81,5            78,7
- місцеві бюджети                   21,7            22,6 23,8          22,2 18,5                 21,3
Видатки звед. Бюджету       100           100 100         100     100               100
- державний бюджет             57,2          55,1 56,9 57,3          59,3    56,7
- місцеві бюджети                   42,8          44,9 43,1 42,7          40,7   43,3
 
Якщо конкретизувати за 2016 р. то із доходів зведеного бюджету України в 782,7 млрд грн, доходи місцевих бюджетів становили тільки 166,4 млрд грн. А дотації і субвенції із державного бюджету склали понад 196 млрд грн. Добре, що призначені показники виконані на 99,6 %. А могли бути і значно нижчі. Ось так виглядає картина трансфертів із державного бюджету до місцевих:
 
Станом на 01.01.2017 місцеві бюджети одержали 196,0 млрд грн трансфертів, що складає 99,6 % від передбачених розписом асигнувань на 2016 рік.
Базова дотація перерахована в сумі 4,7 млрд грн або 98,0 % до розпису асигнувань на рік.
Субвенції на соціальний захист населення перераховані в сумі 94,2 млрд грн (в межах фактичних зобов’язань) або 99,7 % від передбачених розписом на рік.
Освітню субвенцію перераховано в сумі 44,5 млрд грн або 100,0 % до розпису на рік.
Медичну субвенцію перераховано в сумі 44,4 млрд грн або 100,0 % до розпису на рік.
Субвенцію на соціально-економічний розвиток окремих територій перераховано в сумі 3,3 млрд грн або 100,0% до розпису на рік.
Субвенцію на формування інфраструктури ОТГ перераховано в сумі 1,0 млрд грн або 100,0 % до розпису на рік.
Чи можливо в такій картині визнати, що в Україні здійснюється бюджетна децентралізація та утвердження САМОСТІЙНОСТІ місцевих бюджетів?


© dobryj51 [20.03.2017] | Рейтинг: 39.3/25 | Переглядів: 1111

2 3 4 5 39.3/25
Коментарі

1 2   »
20.03.2017 12:45:14
Звичайно, що субвенції вказують на невизнання центром дорослості регіонів і громад. Це як кишенькові гроші від батьків дітям.
 
Планувати витрати на нижніх рівнях управління можна лише за прогнозованих на 100% доходах. Разом з тим і відповідальність з'являється тільки за умови власного "заробляння" грошей органами управління нижніх рівнів.
 
Не згоден Згоден  Підтримка: 100%(4/4)

20.03.2017 12:46:07
5
Не згоден Згоден  Підтримка: 83%(5/6)

20.03.2017 13:14:40
Карт 20.03.2017 12:45:14
Звичайно, що субвенції вказують на невизнання центром дорослості регіонів і громад. Це як кишенькові гроші від батьків дітям.
Тут трохи не так. Субвенція надається на певну програму, яка належить до законодавства держави. Держава наприймала багато пільгових законів і віднесла їх до виконання місцевих органів влади, а кошти повинна давати держава. Це виплати на допомоги, пільги у придбанні палива, газу, виплати дитячих і т.д.
 
У нас не знайшло запровадження у законодавстві ВЛАСНІ ПОВНОВАЖЕННЯ і делеговані. На власні повноваження повинні бути і свої джерела доходів. На делеговані - виділяти субвенції. Це почали вести мову на початку 90-их років, але потім спростили розуміння і перейшли на такі механізми.
 
Теоретично субвенція - це цільовий бюджетний трансферт на якусь конкретну мету і повернення її в разі невикористання.
 
Є інший трансферт - це дотація. Дотація - це вже універсальний загальний трансферт, який надається для бюджетного вирівнювання видатків.
 
Через ці субвенції та дотації у нас і знаходяться всі проблеми бюджетів. А вони появились, що центральна влада забрала у своє розпорядження ВСІ бюджетоутворюючі доходи, а місцевим бюджетам залишили незначні і другорядні. Тому у нас практично ВСІ бюджети ДОТАЦІЙНІ, але для влади добре, бо залежні від неї. Можуть вчасно дати гроші, а можуть затримати, щоб просили.
 
Інше розуміння є субсидія. У нас чомусь вкладається різне розуміння із заграницями по субвенціях і субсидіях. По суті субсидія є та ж субвенція. Тільки ми розуміємо субсидію в дольовій участі, а за кордоном в це вкладається субвенція.
Не згоден Згоден  Підтримка: 80%(4/5)

20.03.2017 13:50:52
До теми розмови. Щойно включив телевізор і вихопив момент виразу Порошенка на раді регіонального розвимтку в Києві. Він сказав, що бюджет ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ може зрости у 7 разів.
 
Що значить ЗБІЛЬШИТИ БЮДЖЕТ У 7 РАЗІВ? Це збільшити у 7 разів і доходи і видатки. Але питання залишається: за рахунок ЧОГО? Це Яценюк із Вовком можуть своїми постановами підвищити ціну газу із 1,08 грн/куб.м до 7,188. А в бюджетній системі відповідно до бюджетного кодексу такого не відбувається.
 
ось було три сільради, об'єднали в одну, із трьох бюджетів зробили один. Так він один буде більшим, але рівним сумі трьох. До того ж не завжди більшим за суму. В таких випадках треба оперувати БЮДЖЕТНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ НА ОДНУ ЛЮДИНУ.
 
Інша сторона, що було три центральні садиби, а зробили одну і фінансування буде концентруватись на одній. Але де там буде виграш?
 
Але знову ж випливає питання БЮДЖЕТНОГО вирівнювання. адже у нас всі люди рівні. Тоді чому бюджетне забезпечення на людину в Києві НАЙБІЛЬШЕ, в обласних центрах знову більше, ніж в містах обласного та районного підпорядкування. Не говрячи за села.
 
Знову ж у розвинеутих країнах таке бюджетне вирівнювання коливається у межах +/- у 20-25 %, а в нас КІЛЬКА РАЗІВ.
Не згоден Згоден  Підтримка: 83%(5/6)

20.03.2017 13:51:10
  Коли наші візьмуть владу, загальноукраїнські кадрово-конкурсні комісії будуть складатися з трійок в складі люстратора, ліцитатора та екзаменатора. Вам би, пане Добрий, я б довірив екзаменування. Але це буде колись, а поки що Вам ( щоб веселіше до того часу береглося елементарне розуміння термінів та дефініцій)  - 5
Не згоден Згоден  Підтримка: 75%(3/4)

MVF

MVF
20.03.2017 13:59:33
dobryj5 20.03.2017 13:50:52
ось було три сільради, об'єднали в одну, із трьох бюджетів зробили один. Так він один буде більшим, але рівним сумі трьох. До того ж не завжди більшим за суму. В таких випадках треба оперувати БЮДЖЕТНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ НА ОДНУ ЛЮДИНУ. Yes
5
Не згоден Згоден  Підтримка: 67%(2/3)

20.03.2017 14:10:16
Украина - страна контрастов.
 
С одной стороны говорят "децентрализация" - по факту - укрепление вертикали власти
 
С одной стороны "парламентско-президентская" форма правления - по факту - президентская
 
С одной стороны "борьба с коррупцией" - с другой стороны Насиров, Охендовский и другие
 
С одной стороны "пжити по-новому" - с другой стороны доллар втрое, тарифы до небес
 
С одной стороны "борьба с офшорами" - с другой стороны их все больше
 
С одной стороны "больше западных санкций" - с другой стороны контрабас с оккупантом. Кстати, Моторсич до сих пор делает двигатели для рашистких вертолетов
 
Так шо спокойнЕЕ нужно относится к словам из телевизора. Процентов на 99 это лапша на ухи, надо смотреть на дела - шо конкретно кто сделал и откуда у бедного госчиновника усадьба в Конче-Заспе за несколько лямов зелени
Востаннє редаговано Сліпий Пью 21.03.2017 00:27:41
Не згоден Згоден  Підтримка: 100%(7/7)

20.03.2017 14:40:49
Плюсик Уважаемому Авторуsmile3
 
Как всегда - четко, конкретно по-делу
Не згоден Згоден  Підтримка: 75%(3/4)

20.03.2017 14:47:22
Щоб приєднатися до Європейського Союзу Україна повинна провести велику кількість різноманітних реформ
 
Лозунг о присоединении к ЕС - нечто вроде построения коммунизма, сам про себе красивый, но нереальный
 
В ЕС Турцию не принимают! ТУРЦИЮ - региональную сверхдержаву и давнишнего члена НАТО
 
С какого перепугу евробюрократы должны принять туда Украину, стараниями поросят с кроликами скатившуюся на последнее место в Европе по уровню жизни?
 
Государство насквозь коррумпированное и втянутое в войну, которую украндийская власть даже не смеет назвать войной
Востаннє редаговано gato 20.03.2017 14:48:22
Не згоден Згоден  Підтримка: 80%(4/5)

20.03.2017 15:12:35
5
 
- Доброго здоров’я, діду!
- Слава, синку, нації!
- Чув, до нас в село вже їде
  ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ!
 
- Ба! А шо воно за штука?!
  Ще й так зветься гарно.
- Штука ця розв’яже руки
  геть усім селянам!
 
  Стануть пенсії хороші!
  Зарплатня – на диво!
  Бо не будуть наші гроші
  ходити наліво!
 
  А залишиться громаді
  все, що заробили!
  Будеш, діду, в шоколаді
  жити до могили!
 
  Побудують депутати
  лікарні, та школи,
  щоби нам не бідувати,
  дідусю,  ніколи!
 
  Дід дослухав, посміхнувся,
  та й каже:
- ВасИлю.
  Воно й добре, та боюся,
  що марні зусилля.
 
  Бо у нашій сільській раді –
  злодій на бандиті.
  Вони й зараз в шоколаді,
  курви недобиті.
 
  Ти ж казав, після Майдану,
  їх усіх - за грати!
  А теперки хочеш сп’яну
  Їм гроші віддати?!
 
  Надурили тебе, сину,
  київські барбоси.
  Будеш ти й до домовини
  і голий, і босий…
Не згоден Згоден  Підтримка: 88%(7/8)

20.03.2017 15:34:50
278385 Не иначе "обгрунтована критика" децентрализации? Хорошо, что не в виршах.
Не згоден Згоден  Підтримка: 0%(0/5)

20.03.2017 15:44:32

Тузик_Киевлянски 20.03.2017 15:34:50
Не иначе "обгрунтована критика" децентрализации? Хорошо, что не в виршах.
Як це не у віршах !?
 
Тузик_Киевлянски 20.03.2017 15:34:50
Доброго здоров’я, діду!
- Слава, синку, нації!
- Чув, до нас в село вже їде
  ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ!

коли у Києві почули
це страшне слово -децентралізм,
відразу шавки кинулись писати
вірші на тему "Зрада " та "Ганьба"
))
Не згоден Згоден  Підтримка: 33%(1/3)

20.03.2017 15:47:30
Сліпий Пью 20.03.2017 14:10:16
С одной стороны говорят "децентрализация" - по факту - укрепление вертикали власти
 

  не думаю,що прихильники Президента Порошенко  чи Президента Тимошенко(можливого) є прихильниками децентралізації.
 
Їх аргумент простий..
Вони прирівнюють децентралізацію до федералізму,а потім і до сепаратизму..
 
щоб потім пиздіти -ВИ ЗА МЕДВЕДЧУКА !!Smoking
Не згоден Згоден  Підтримка: 0%(0/2)

20.03.2017 15:49:02
gato 20.03.2017 14:47:22
С какого перепугу евробюрократы должны принять туда Украину, стараниями поросят с кроликами скатившуюся на последнее место в Европе по уровню жизни?
 
Государство насквозь коррумпированное и втянутое в войну, которую украндийская власть даже не смеет назвать войной
Чергова сволочна демагогія дрочера-двачера-зрадофіла...

так якби назвавши Ато війною нас зразу у Європу приймуть...
Не згоден Згоден  Підтримка: 0%(0/1)

20.03.2017 15:50:32
Pavlotex 20.03.2017 15:44:32
коли у Києві почули
це страшне слово -децентралізм,
відразу шавки кинулись писати
вірші на тему "Зрада " та "Ганьба" ))
Ось і добре, що ви із тузіком зайшли на бесіду. А то я вже весь запереживавсь, навіть. Все думаю з ким би це розібрати яку децентралізацію застосувати нам в Україні із відомих науці 4-ох.
 
Тобто, Павлотекс, відомо є 4 види. То яку краще нам впровадити?
Не згоден Згоден  Підтримка: 80%(4/5)

20.03.2017 15:53:35
Pavlotex 20.03.2017 15:49:02
Чергова сволочна демагогія дрочера-двачера-зрадофіла...
Слышь Пашо - чому ты такой злой? Чому как собакаsmile3
 

 

Не згоден Згоден  Підтримка: 67%(2/3)

20.03.2017 16:12:27
Pavlotex 20.03.2017 15:44:32
Як це не у віршах !?
278385 Ну, я заголовок прочел... Первые 2-3 строчки прочел... А дальше, конечно же не читал. Не хватало мне еще время тратить на чтение литературных шедевров от этого гениального допысувача.
 
Я и не читая могу сказать о чем писанина: ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ - плохо, не нужна, делается не так (нужное подчеркнуть). И вообще все что делает Порошенко - все не так. И потом 100500 циферок и буковок из "Википедии" I roll!
Не згоден Згоден  Підтримка: 0%(0/4)

20.03.2017 16:14:04
Тузик_Киевлянски 20.03.2017 16:00:19
Я и не читая могу сказать о чем писанина:
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ - плохо, не нужна, делается не так (нужное подчеркнуть). И вообще все что делает Порошенко - все не так. И потом 100500 циферок с буковок из "Википедии"
Це погано, що ти не читаєш. І погано, що ти ТУТ не читаєш. І ще гірше, що ти, взагалі, НІЧОГО не читаєш. Тому і є таким.
 
А щодо догадок, то все навпаки. Диви:
- ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ - плохо,  не нужна, - в мене мова про потрібну децентралізацію, але не на словах а в дійсності.
 
- делается не так - в мене мова, що її, взагалі, НЕМАЄ.
 
- И вообще все что делает Порошенко - мови за нього немає. Мова за владу.
 

Востаннє редаговано dobryj51 20.03.2017 16:16:33
Не згоден Згоден  Підтримка: 83%(5/6)

MVF

MVF
20.03.2017 16:23:08
dobryj5 20.03.2017 16:14:04
20.03.2017 16:14:04  Excellently
Не згоден Згоден  Підтримка: 75%(3/4)

20.03.2017 16:27:35
Не згоден Згоден  Підтримка: 0%(0/2)

1 2   »programming by smike
Адміністрація: [email protected]
© 2007-2018 durdom.in.ua
Адміністрація сайту не несе відповідальності за
зміст матеріалів, розміщених користувачами.

Будь ласка, увійдіть за допомогою
Facebook-login