Югославський сценарій


Югославський сценарій Не так давно я писав, шо Україна, як правильно всігда отмєчала Російська наука, це іскуствєна страна, в якій іздрєвлє жило два народа: агрєсівні націоналісти-западенці і созідающі трударі восточної України, гордо імєнуємой нинє Новоросієй.
І це я ше не брав во вніманіє всяких татар, гагаузів, єврєєв і другі нерусскі народи, не принявші ісконне московське православіє. Єстєствєнно, шо це обіліє разношерстних народов тіки усілює ощущєніє іскуствєнності так називаємої України.
 
Потому й не удівітєльно, шо прем'єр-міністр Россійской Фєдєрації Дмірійанатоліч Мєдвєдєв напророчив Україні судьбу Югославії. А як ви хотіли? Вєдь народи, согнані в цю страну, ізначально разні, як і в Югославії. От у Югославії хто був? Особо православні і ісконні сєрби (почті шо русскі, но не настіки ісконні), прєдатілі-католики хорвати, Ну і мусульмани всякі: албанці там, босняки... А тепер подивимся на Україну: православна рускоязична восточна Україна, прєдатєлі-католики западенці і мусульмани татари. Невже в когось ше є сомнєнія в неотвратімості Югославського сценарія в цій страні?
 
Братья-росіяни прохавали це пєрвими і імєнно потому всєгда раз'ясняли житєлям України, шо їхнє государство придумане і неєстєствєне, а імєнно потому і нада дать автономію юговостоку і сдєлать русскій язик державним. Ми, новороси, це всєгда понімали і поддєржували, а от одурманені фашистськими ідєями українці нє, за шо і поплатились.
 
Вєдь в Югославії все началося з чого? Со смерті прєзідєнта Тіто, який держав Югославію кучі і не давав їй розсипаця. В Україні, як ізвєсно, таким прєзідєнтом був блєстящий лідєр Януковіч. А потому, коли обмануті американцями хохли прогнали його со страни, ми, новороси, сразу поняли, шо це государство скоро всьо равно разсипецця і пішли з нього пєрвими. А точніше другими, послє Крима.
 
Так от... Югославський сценарій для України був прописаний дуже давно. І того нема нічого неожиданого в тому, шо глава слєдствєного комітєта Росії Бастрикін предлагає создать трєбунал нащьот прєступлєній Київськой хунти. Вєдь по Югославії трибунал був? Був. Значить должен буть і по Україні. При чьом справєдлівий, а не як тоді. А то засадили большого друга Росії гєроя войни Мілошевіча і радуються. А ше мірове сообщєство називається... Все время тільки про то і думають, шоб Росії насолить, нєгодяї. Такшо в трібунал те мірове сообщєство лучше не пускать. Росія і без них розбереться, хто винуватий.
 
Да, так от шоб ви знали, не тільки Росія криком кричить, шо Україна стала на Югославські рєльси. У Чернігові нєкто кандидат у народні дєпутати Корбан отак і заявив, шо Україна пішла по Югославському сценарію. Болєє того, цей, не побоюсь того слова, дальновидний політік предлагає сісти за стол переговоров з лідєрами Новоросії, шо несомнєнно доказує, шо і в Україні єсть вмєняємі політіки, які хоть і прикриваються ідєалами Майдана, но не смотря на це всєгда готові йти навстрєчу Новоросії і Росії, глубоко у душі прєзірая українські рєволюції.
 
Імєнно потому Вєліка Новоросія дуже совєтує житєлям Чернігова присмотрється до кандідата Корбана і по возможності за нього проголосувать.
 
Народний губєрнатор села Малиновка в ізгнанії
Грицько Григорович Гриценко


Грицько Гриценко (25.07.2015) durdom.in.ua