Злочин і покарання


Так звана "мінська угода":
 
1. Негайне і повне припинення вогню в окремих районах Донецької і Луганської областей України та його суворе виконання починаючи з 00 год 00 хв. (київський час) 15 лютого 2015 року.
 
2. Відведення всіх важких озброєнь обома сторонами на рівні відстані в цілях створення зони безпеки шириною щонайменше 50 км одна від одної для артилерійських систем калібру 100 мм і більше, зони безпеки шириною 70 км для РСЗВ і шириною 140 км для РСЗВ «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» і тактичних ракетних систем «Точка» («Точка У»):
 
- для українських військ: від фактичної лінії зіткнення;
 
- для збройних формувань окремих районів Донецької та Луганської областей України: від лінії зіткнення згідно з Мінським меморандуму від 19 вересня 2014 р.
 
Відвід вищеперелічених важких озброєнь має розпочатися не пізніше другого дня після припинення вогню і завершитися протягом 14 днів.
 
Цьому процесу сприятиме ОБСЄ за підтримки Тристоронньої Контактної групи.
 
3. Забезпечити ефективний моніторинг та верифікацію режиму припинення вогню і відведення важкого озброєння з боку ОБСЄ з першого дня відводу, із застосуванням необхідних технічних засобів, включаючи супутники, БПЛА, радіолокаційні системи тощо
 
4. У перший день після відводу почати діалог про модальності проведення місцевих виборів у відповідності з українським законодавством і Законом України «Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей», а також про майбутній режим цих районів на підставі зазначеного закону.
 
Негайно, не пізніше 30 днів з дати підписання даного документа, прийняти постанову Верховної Ради України із зазначенням території, на яку поширюється особливий режим у відповідності з Законом України «Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей» на основі лінії, встановленої в Мінському меморандумі від 19 вересня 2014 р.
 
5. Забезпечити помилування і амністію шляхом введення в чинність закону, що забороняє переслідування і покарання осіб у зв'язку з подіями, що мали місце в окремих районах Донецької і Луганської областей України.
 
6. Забезпечити звільнення і обмін всіх заручників і незаконно утримуваних осіб на основі принципу «всіх на всіх». Цей процес має бути завершений не пізніше як на п'ятий день після відводу.
 
7. Забезпечити безпечний доступ, доставку, зберігання та розподіл гуманітарної допомоги нужденним на основі міжнародного механізму.
 
8. Визначення модальностей повного відновлення соціально-економічних зв'язків, включаючи соціальні перекази, такі як виплата пенсій та інші виплати (надходження і доходи, своєчасна оплата всіх комунальних рахунків, відновлення оподаткування в рамках правового поля України).

Ці угоди є незаконними, і не тільки тому, що рішення приймались людьми, які не є ані посадовими особами державного рівня, ані особами, які мають конституційні повноваження для укладання угод такого рівня, а ще й тому, що ці угоди відміняють дію законів України, а саме:
 
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
Про оборону України
 
Стаття 1
 
оборона України - система політичних, економічних, соціальних, воєнних, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних, інших заходів держави щодо підготовки до збройного захисту та її захист у разі збройної агресії або збройного конфлікту;
 
обороноздатність держави - здатність держави до захисту у разі збройної агресії або ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ.
 
збройна агресія - застосування іншою державою або групою держав збройної сили проти України. Збройною агресією проти України вважається будь-яка з таких дій:
 
вторгнення або напад збройних сил іншої держави або групи держав на територію України, а також окупація або анексія частини території України;
 
блокада портів, узбережжя або повітряного простору, порушення комунікацій України збройними силами іншої держави або групи держав;
 
напад збройних сил іншої держави або групи держав на військові сухопутні, морські чи повітряні сили або цивільні морські чи повітряні флоти України;
 
засилання іншою державою або від її імені озброєних груп регулярних або нерегулярних сил, що вчиняють акти застосування збройної сили проти України, які мають настільки серйозний характер, що це рівнозначно переліченим в абзацах п'ятому - сьомому цієї статті діям, у тому числі значна участь третьої держави у таких діях;
 
дії іншої держави (держав), яка дозволяє, щоб її територія, яку вона надала в розпорядження третьої держави, використовувалася цією третьою державою (державами) для вчинення дій, зазначених в абзацах п'ятому - восьмому цієї статті;
 
застосування підрозділів збройних сил іншої держави або групи держав, які перебувають на території України відповідно до укладених з Україною міжнародних договорів, проти третьої держави або групи держав, інше порушення умов, передбачених такими договорами, або продовження перебування цих підрозділів на території України після припинення дії зазначених договорів;

Закон України "Про оборону України" чітко визначає ознаки агресії, і ці ознаки на даний час є наявними, з огляду на цей закон можна твердо стверджувати. що проти України здійснюється збройна агресія.
 
Закон України "Про оборону України" вимагає введення воєнного стану
 
воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності

а про те що Україна, в разі збройної агресії проти неї, має домовлятись з агресором про мирне врегулювання не сказано в ЖОДНОМУ ЗАКОНІ УКРАЇНИ.
 
Вже перші два пункти так званих "Мінських угод" відміняють дію Статті 1 Закону "Про оборону України", та дію статті 1 Закону України "Про Збройні Сили України", в якій сказано:
 
Стаття 1. Функції Збройних Сил України
 
     Збройні Сили  України  -  це  військове  формування,  на  яке
відповідно до Конституції  України  (  254к/96-ВР  )  покладаються
оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності
і недоторканності.
 
     Збройні Сили  України   забезпечують   стримування   збройної
агресії  проти України та відсіч їй,  охорону повітряного простору
держави  та  підводного  простору  у  межах  територіального  моря
України  у  випадках, визначених законом, беруть участь у заходах,
спрямованих на боротьбу з тероризмом.

Якщо в угоді (окрім того що її уклали люди, які по суті є приватними особами, і не мають повноважень на укладання угод такого рівня) є пункти, які суперечать законам України, більше того відміняють дію цих законів, то така угода є незаконною, а особи які вимагають її виконання, є злочинцями. Якщо ця угода незаконна, і не має юридичної сили, то і закони, які прийняті для її легалізації, є незаконними, і юридично нікчемними (наприклад закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", та інші).
 
Отже наявність злочину безумовна, чи буде покарання - залежить від розвитку подальших подій, але можна впевнено сказати, що особи. які вчиняють цей злочин, будуть робити все, щоб війна не мала свого закінчення, вони не зацікавлені у вирішення питання військовим шляхом, бо в разі нашої перемоги, до цих осіб виникнуть питання, і може настати відповідальність, то ж їм вигідна або перманентний стан неоголошеної війни, або замороження конфлікту, без нашої перемоги.
 


Святиє суслікі! (26.05.2015) durdom.in.ua